Điều lệ Sử dụng

Cảm ơn bạn dùng EnglishCentral ("EnglishCentral"). Có các điều khoản thường dùng ("ĐiềuKhoản"), áp dụng cho trang EnglishCentral ("Trang") và dịch vụ sẳn có cho bạn trên Trang này. Để biết thông tin thu thập, dùng như thế nào vui lòng đi tới chính sách riêng tìm ở [LIÊNKẾTTHUẬTNGỮ]. Chính Sách Riêng gồm các Điều Khoản tham khảo. Nếu bạn không đồng ý điều khoản, bạn không tiếp tục dùng Trang này và dừng đăng nhập. EnglishCentral là chủ Trang này.

Đăng ký:. Khi bạn đăng ký với EnglishCentral, bạn sẽ được hỏi về việc cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận diện cá nhân của bạn, tất cả các thông tin này sẽ thành một phần của hồ sơ của bạn. Bạn sẽ được hỏi chọn một tên sử dụng và mật khẩu mà sẽ được dùng để nhận diện bạn là một người dùng đã đăng ký mỗi khi bạn đến thăm website và truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn không thể (i)chọn và sử dụng tên truy cập của người khác để bôi nhọ người đó (ii) sử dụng tên truy cập của người khác mà không có sự cho phép của người đó (iii)sử tên truy cập mà EnglishCentral, theo ý kiến của chúng tôi, cho là xúc phạm. Bạn đồng ý sẽ cung cấp (i)thông tin chính xác, đúng sự thật và cập nhật như trong mẫu đăng ký và (ii)duy trì và cập nhật hồ sơ của bạn để giữ cho nó chính xác, đúng sự thật, cập nhật và hoàn chỉnh. Nếu bạn cung cấp thông tin không đúng hoặc không chính xác, học không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc EnglishCentral có lí do chính đáng để nghi ngờ là bạn không làm điều trên, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc hủy tài khoản của bạn và từ chối quyền sử dụng trang web và dich vụ trong tương lai của bạn.(hoặc bất cứ phần nào liên quan)

Bạn phải từ 14 tuổi trở lên để đăng ký và sử dụng Dịch vụ một cách độc lập với tư cách là trẻ vị thành niên. Bạn có thể sử dụng EnglishCentral nếu bạn dưới 14 tuổi trong trường hợp bạn đang học dưới sự hướng dẫn của trường, cha mẹ hoặc người giám hộ.

Việc sử dụng trang web: Trang web này và các Dịch vụ được cung cấp được dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn phù hợp với các điều khoản này. Tài khoản của bạn chỉ dành cho một cá nhân sử dụng và không được chia sẻ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (i) sao chép, trình bày hay phân phối bất kỳ phần nào của Trang, trong bất kỳ phương tiện nào, vì bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc (ii) thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Trang web này ngoài cách có thể cần thiết để sử dụng Trang web cho mục đích dự định của nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, như nhện, robot hoặc các kỹ thuật khai thác dữ liệu vào danh mục, tải xuống, lưu trữ hoặc sao chép, lưu trữ hoặc phân phối các nội dung có sẵn trên trang web, hoặc thao tác trang web hoặc các Dịch vụ, hoặc Nếu không vượt quá giới hạn truy cập mà bạn đã cấp cho EnglishCentral.

Hồ sở cá nhân:. Bằng cách tạo ra một hồ sơ và tiếp cận với nội dung trên trang web, các thông tin và hoạt động của bạn trên trang web sẽ hiện lên cho bất cứ người nào truy cập vào trang web, người dùng đã đăng ký và cả người thăm trang web thông thường, trừ khi bạn chọn chế độ ẩn cho hồ sơ của mình. Bạn có thể kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt chức năng ẩn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bật chế độ ẩn sẽ không ảnh hưởng đên thông tin đã được đăng tải trước đó. Tất cả các bài đã đăng tải trước đó sẽ hiện ra cho tất cả mọi người dùng. EnglishCentral sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng hồ sơ và các bài đăng của bạn sẽ hiện lên theo lựa chọn bảo mật của bạn. Tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Nếu bạn tin rằng hồ sơ của bạn và các hoạt động đang được hiện lên khác với những gì bạn cho phép và mong muốn, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách dùng nút “Liên hệ với Chúng tôi Us” trên bất cứ trang nào và chúng tôi sẽ sửa chữa chúng sớm nhất. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng cách sửa chữa duy nhất nếu mà chúng tôi mắc lỗi như vậy là thay đổi tùy chọn bảo mật về tùy bạn lựa chọn bạn đã chọn ban đầu.

Các thông tin đã nộp của người dùng:Một số nội dung trên EnglishCentral được cung cấp bởi người dùng. Chúng tôi hết sức hoan nghênh bạn tận dụng cơ hội giao lưu với những người dùng khác trên EnglishCentral bằng cách đăng bài, đọc bài cũng như tham gia thảo luận online. Bạn cũng cần chấp nhận rằng bằng cách sử dụng trang web, bạn sẽ tiếp cận với những nội dung mà bạn có thể cảm thấy đáng phản đối, thù địch hay không chuẩn xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tính chuẩn xác, đầy đủ hay hữu ích của nhưng nội dung mà người dung đăng trên trang web. Chúng tôi không xác nhận danh tính người dùng trên trang web. Bạn tự chịu trách nhiệm và hậu quả cho sử dụng trang web và nội dung trên trang.

Quy định Sử dụng: Tất cả các nội dung mà bạn đăng tải lên EnglishCentral, bao gồm video và các nội dung mà bạn tải lên, phải tuân thủ theo các quy định. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các nội dung mà bạn tải lên trang web và hậu quả của các bài đăng nội dung đó. Bạn phải có trách nhiệm đảm báo tất cả các quyền cần thiết để tải lên, đăng bài và chia sẻ các nội dung này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, email, truyền tải và cách nào đó cung cấp các nội dung mà:

  • mang tính đe dọa, nói xấu, lăng mạ, khiêu dâm, tình dục hay bất cứ nội dung nào có thể vi phạm luật dân sự và luật hinh sự.
  • có thể vi phạm bản quyền, thương hiệu, danh tiếng hay quy đinh bảo mật cá nhân và các quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân và tổ chức nào trừ khi bạn trước hết nhận được sự cho phép chủ sở hữu các nội dung đó;
  • bao gồm lăng mạ, bài nói gây hận thù hay tấn công bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào trên phương diện chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch và lựa chọn giới tính.
  • rải thư rác;
  • là vận động hay quảng cáo cho bất cứ sản phẩm hoặc hoạt động thương mại nào;
  • gây ra nhưng hành động không đảm bảo môi trường an toàn và thoải mái cho các người dùng khác; hoặc
  • chứa các nội dung ủng hộ kích động các hành động không phủ hợp hoặc vi phạm pháp luật.

Chúng tôi có thể, theo mong muốn của riêng mình, ngay lập tức hủy quyền truy cập của bạn vào trang web nếu bạn không đảm bảo tuân thủ các quy định của chúng tôi.

Bạn hiểu rằng bạn có trách nhiệm cá nhân với các hành động của bạn trên trang web và đồng ý đảm bảo và giữ cho EnglishCentral, các chi nhánh, đối tác kinh doanh và lãnh đạo, giám đốc và người đại diên của các đơn vị không bị ảnh hưởng xấu bởi bất cứ mất mát, hỏng hóc, trách nhiệm hay bất cứ chi phí nào ( bao gồm chi phí luật sư) mà chúng tôi có thể phải chi trả do liên quan đến yêu cầu của bên thứ ba hay bất cứ bên nào, liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn và quyền truy cập vào hay sử dụng trang web hoặc sự vi phạm của bạn đối với các quy định, luật pháp hay quyền của bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền xem xét và theo dõi bất cứ nội dung nào bạn đăng tải lên trang web và chúng tôi giữ quyền, nhưng không trách nhiệm, theo dõi, chỉnh sửa và gỡ bỏ các nội dung bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng nội dung đó vi phạm các quy đinh, gỡ bỏ là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản và an toàn cá nhân của EnglishCentral, người sử dụng và cộng đồng, nếu bắt buộc bởi luật pháp, hoặc nếu chúng tôi tin rằng theo mong muốn của mình tin rằng làm như vậy sẽ cải thiện trang web và trải nghiệm của người dùng.

Nếu bạn tin rằng bất cứ bài đăng nào trên trang web vi phạm các quy định, xin hãy cho chúng tôi biêt bằng việc nhấn vào đường dẫn “Liên Hệ”

Sử dụng thông tin của bạn:. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ghi âm giọng nói của bạn và nộp các nội dung lên trang web, bạn cho phép EnglishCentral và các đối tác sau này quyền sử dụng vĩnh viễn, không chi phí trên toàn thế giới và sản xuất lại, phân phối, sửa chữa, thay đổi, thể hiện, cải tiến, và tạo ra các sản phẩm từ đoạn ghi âm hoặc nội dung đăng tải của bạn cho mục đích thương mại, trên bất cứ phương tiện đang tồn tại hãy sẽ được phát triển sau này, mà không cần có sự cho phép của bạn hay chi trả bất cứ chi phí nào.

Quyền sở hữu trí tuệ của EnglishCentral: Trang web và, ngoại trừ các nội dung đăng tải bởi người sử dụng và bên thứ ba , các nội dung đăng tải trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn trong văn bản, tranh ảnh, video, âm nhạc, tin nhắn, ý kiến, bình chọn và các nội dung khác thuộc quyền sở hữu của EnglishCentral hoặc người được cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền, sáng chế và thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu, bao gồm trong luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. EnglishCentral sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, kết hợp, sắp xếp và cải thiện các nội dung và bản quyển của trang web. Tất cả biểu tượng thương hiệu xuất hiện trên trang web ((“Kí hiệu”) là nhãn hiệu thuộc về chủ sở hữu của chúng, bao gồm EnglishCentral và các đối tác. Người dùng bị cấm sử dụng các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép của EnglishCentral hay bên thứ ba có sở hữu nhãn hiệu đó.

Tẩt cả các nội dung trên trang web đang cung cấp CHỈ NHẰM cho mục địch sử dụng của cá nhân bạn thô. Bạn không được copy, xuất bản, truyền tải, phân phối, trình diễn, bán hãy tạo ra các sản phẩm thứ, hay bằng bất cứ cách nào, lợi dụng các nội dung này, mà không có sự cho phép của EnglishCentral bằng văn bản trước đó. Bạn có thể tải về nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, không cho mục đích thương mại như trong các quy định, và đảm bảo rằng sẽ tuẩn thủ chú ý các quy định đó. Copy hay lưu trữ các nội dung ngoài mục đích sử dụng cá nhân bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép của chúng tôi hay bên giữ bản quyền đã ghi chú trong nội dung đó.

Gửi email cho chúng tôi. Bằng cách đăng ký với Englishcentral, bạn sẽ nhận được liên lạc qua mạng từ EnglishCentral. Để ngừng đăng ký khỏi bất cứ danh sách email nào của EnglishCentral, chỉ cần nhấn vào đường dẫn “Ngừng đăng ký” ở cuối email và tên của bạn sẽ được gỡ khỏi danh sach gửi email của chúng tôi.

Từ chối Bảo hành: BẠN CẦN HIỂU RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ ( BAO GỒM TẤT CẢ CÁC DOWNLOAD CÁC MẤT MÁT VỀ DỮ LIỆU HOẶC BẤT CỨ HƯ HỎNG NÀO CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DICH VỤ) LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN CẦN HIỂU RẰNG TRANG WEB VÀ DICH VỤ TẤT CẢ THÔNG TIN, VÀ SẢN PHẨM CŨNG NHƯ CÁC NỘI DUNG KHÁC (BAO GỒM THÔNG TIN CỦA BÊN THỨ BA, SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG BAO GỒM TRONG VÀ TRUY CẬP ĐƯỢC TỪ TRANG WEB VÀ CÁC DICH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC “NHƯ CHÍNH NÓ” “NƠI ĐÓ” VÀ “NƠI NÓ CÓ” VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC CHO BẠN. BẠN ĐÃ CHẤP NHÂN RẰNG ENGLISHCENTRAL KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB VÀ CÁ DỊCH VỤ SE ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG NGẮT QUÃNG, ĐÚNG LUC VÀ AN TOÀN VÀ KHÔNG SAI SÓT TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP.BẠN HIỂU RẰNG ENGLISHCENTRAL KHÔNG ĐẢM BẢO KẾT QUẢ THU THẬP ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐẢM BẢO NHƯ BẠN MONG MUỐN. KHÔNG CÓ BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO, DÙ MIỆNG HAY VIẾT, CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẶT RA TRONG VĂN BẢN NÀY.

VIỆC SỬ DỤNG VÀ DUYỆT TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI CÁC NỘI DUNG CHỨA TRONG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ, HOẶC VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO TRONG QUY ĐỊNH NÀY, CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT VÀ TRIỆT ĐỂ NHẤT LÀ NGƯNG SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

TRONG GIỚI HẠN CHO HÉP CỦA PHÁP LUẬT, ENGLISHCENTRAL KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ ĐẠI DIỆN, ĐẢM BẢO HAY BẤT CỨ ĐIỀU KIỆN GÌ ( THỂ HIỆN, HÀM Ý, QUY ĐỊNH HAY BẤT CỨ ĐIỀU GÌ KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO CỦA HÀNG HÓA HAY SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT CƯ MỤC ĐÍCH, NHÃN HIỆU HAY QUYỀN SỞ HUY KHÔNG ĐƯỢC VI PHAM) ĐỐI VỚI TRANG WEB VÀ DỊC VỤ VÀ CÁC THÔNG TIN, SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG ( BAO GỒM THÔNG TIN BÊN THỨ BA, SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG) BAO GỒM VÀ TRUY CẬP ĐƯỢC TỪ TRANG WEB VÀ QUA CÁC DỊCH VỤ.

TẤT CẢ NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB, HOẶC LẤY TỪ MỘT TRANG WEB MÀ ĐƯỜNG LINH ĐẾN ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “ĐÚNG NHƯ NÓ” KHÔNG CÓ BẤT CỨ ĐẢM BẢO, DÙ LÀ THỂ HIỆN HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HÀM Ý ĐẢM BẢO VỀ HÀNG HÓA VÀ HỢP LÝ CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH, NHÃN HIỆU , KHÔNG VI PHẠM, AN NINH HAY TÍNH CHUẨN XÁC.

ENGLISH CENTRAL KHÔNG XÁC NHẬN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ CHUẨN XÁC CỦA BẤT CỨ Ý KIẾN , LỜI KHUYÊN HOẶC TUYÊN BỐ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẤT CỨ NỘI DUNG GÌ CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB VÀ BẤY CỨ TRANG WEB LIÊN KÊT HOẶC KHẢ NĂNG VÀ ĐỘ TIN CÂY CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỪ TRANG WEB VÀ CÁC TRANG LIÊN QUAN.

NGOÀI CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP, KHÔNG CÓ BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO ENGLISHCENTRAL PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC MẤT MÁT HOẶC HƯ HỎNG GÂY RA DO VIỆC BẠN PHỤ THUỘC VÀO THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN WEB HOẶC CÁC TRANG LIÊN KẾT. ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐÁNH GIÁ SỰ CHUẨN XÁC, HOÀN CHỈNH VÀ HỮU DỤNG CỦA CÁC Ý KIẾN, LỜI KHUYÊN HAY NỘI DUNG CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB HAY NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC TRANG LIÊN QUAN.

Giới hạn trách nhiệm:TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, KHÔNG CÓ BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP MÀ ENGLISHCENTRAL HOẶC ĐỔI TÁC SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIÊM VỚI BẠN (HAY BÊN THỨ BA ĐƯA RA YÊU CẦU QUA BẠN) CHO BẤT CỨ TỔN THẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG BẤT CỨ TỒN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, CỐ TÌNH HAY TAI NẠN HOẶC TỔN THẤT DẪN ĐẾN MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN, DỮ LIÊU HAY BẤT CỨ THƯ VÔ HÌNH HOẶC CHI PHÍ KIỆN TỤNG HOẶC THAY THẾ HÀNG HÓA HAY DỊCH VỤ, TRUY CẬP BẤT HỢP PHÁP VÀ GIẢ MẠO THÔNG TIN CÁ NHÂN HOẶC CHUYỂN TẢI, GÂY RA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP, HOẠT ĐÔNG VÀ NGƯNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI ENGLISHCENTRAL ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO TRƯỚC ĐÓ VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HAI VÀ DÙ CÁC THIỆT HẠI XẢY RA DO HỢP ĐỒNG, BẤT CÂN, LẦM LỖI, DƯỚI QUY CHẾ, DO VỐN, THEO LUẬT HAY BẤT CỨ ĐIỂU GÌ.

TRỪ KHI GIỚI HẠN HOẶC SỬA ĐỔI BỞI LUẬT TƯƠNG ỨNG, TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, MIỄN TRÁCH NHIÊMK VÀ GIỚI HẠN NẾU RA TRƯỚC SẼ ÁP DỤNG CHO GIỚI HẠN CAP NHẤT NGAY CẢ KHÔNG CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT NÀO THÀNH CÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG CỦA ENGLISHCENTRAL LÀ BÊN HƯỞNG LỢI THỨ BA TỪ TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀY.

Nếu bất cứ phần nào của tuyên bố không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm giới hạn được cho là không hợp lệ hoặc không thể thực thi bằng bất cứ lí do nào, thì tổng chi phí pháp lý của EnglishCentral cho tất cả yêu cầu kiện tũng sẽ không vượt quá 50 đô la Mỹ.

Hủy bỏ: Chúng tôi se ngưng hoặc hủy quyền sử dung của bạn và quyền truy cập vào trang web và các dich vụ, tất cả hay một phần, bất kì lúc nào, ngay lập tức mà không cần báo trước nếu, theo ý muốn của riêng Englishcentrakk, bạn không tuân thủ bất kì Quy định nào.

Đạo luật Bản quyền số Thiên niên kỷ (“DMCA”) Chú ý:

EnglishCentral đã đăng ký một đại diện với Văn phòng Bản quyền Hoa kì tuân theo các quy định của Bộ luật Bản quyền Sản phẩm số Thiên niên kỷ, U.S.C số 17, ( “Đạo Luật”) 512(c)(3) và sẽ được bảo vệ bởi bộ luật này. Chúng tôi giữ lại quyền được gỡ bất cứ Nội dung nào trên trang Web mà được cho la vi phạm bản quyền của người khác.Chúng tôi không bắt buộc , và không scan nội dung được đăng tải vi phạm bản quyền của các tổ chức khác, tuy nhiên chúng tôi tôn trọng bản quyền của các đơn vị khác và quy định của chúng tôi cúng không cho phép các nội dung vi pham bản quyền nếu chúng tôi biết được giữ lại trên trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi. EnglishCentral sẽ hủy tài khoản và cấm truy cập bất cứ người dùng nào vi phạm bản quyền nhiều lần lặp đi lặp lại.

Tất cả thông báo cả DMCA nên được gửi cho đại diện chịu trách nhiệm về bản quyền của chúng tôi dưới đây:

Công ty EnglishCentral.
Chú ý: Bộ phận Pháp lý - Thông báo Bản quyền
1500 District Avenue
Burlington, MA 01803
copyright-notice@EnglishCentral.com

Nói chung:. Các điều khoản là sự đồng thuận hoàn toản của bạn và EnglishCentral. Chúng tôi thay thế bất cứ và tất cả nhưng đồng ý trước đây và hiện tại giữa bạn và EnglishCentral liên quan đến việc sử dụng trang web và dich vụ của chúng tôi. Nếu bất cứ phần nào trong các điều khoản được xác định là không hợp ly và không thể thực hiện, nó nó không có bất cứ ảnh hưởng gì đến các phần khác của Quy định này, tất cả vẫn sẽ giữ nguyện hiệu lực và tác dụng. Việc EnglishCentral thất bại một phần hoặc hoàn toàn thực hiện các quyền hoặc việc miễn EnglishCentral khỏi bất cứ vi phạm quy định nào của bạn, mà sẽ không ngăn cản bất cứ viêc thực hiện các quyền ‎bởi EnglishCentral hoặc cho thấy miễn nhiễm EnglishCentral khổi tất cả các vi pham điều khoản này hay các điều khoản tương tự> Quyền và nghĩa vụ của EnglishCentral dưỡi các điều khoản này hay bất kì thỏa thuận nào giữa bạn và EnglishCentral se không tổng hợpm và việc thực thi các quyền hoách nghĩa vụ không chỉ giới hạn quyền của EnglishCentral thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác. Các điều khoản này tuân theo và được hiêu theo các quy định luật pháp bang Massachusetts, chưa kể đến lựa chọn cụ thể quy định nào. Bạn đông ý rằng, trừ khi được miễn nhiễm từ EnglishCentral cho bất cứ vi phạm sở hữu và các quyền khác của EnglishCentral, bât kì và tất cả các tranh chấp liên quan đến quy định sử dụng, việc sử dụng trang web và các dịch vụ sẽ được giải quyết bởi trọng tài theo quy định của Hội trọng tài Mỹ(hội “AAA”) trước một trọng tài độc lập phân công bởi AAA. Địa điểm thỏa thuận phải là Boston, Massachusetts, USA.

Thay đổi Quy định: Chúng tôi có thể thay đổi các Quy định bất cứ khi nào băng cách cập nhật bài viêt nàu hoặc thay đổi Ngày hiệu lực được đề cập dưới đây. Xin hãy tham khảo mục Các Quy Định mỗi khi bạn dùng trang web để cập nhật những thay dổi liên quan đến việc sử dụng trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web của bạn thể hiện công nhận chắc chắn của bạn về các thay đổi trong Quy định và sự đông thuận của bạn sẽ tuân thủ các Quy định đã sửa đổi.

Ngày hiệu lực: 15 tháng 12 năm 2010