QUY ĐỊNH BẢO MẬT CỦA ENGLISHCENTRAL

Chính sách Bảo mật này điều chỉnh trang của Langrich.com ([QUOTE] chúng tôi [QUOTE], [QUOTE] [QUOTE] hoặc [QUOTE] EnglishCentral [QUOTE] điều trị thông tin nhận dạng cá nhân mà EnglishCentral Thu thập khi bạn sử dụng trang web Langrich.com ([QUOTE] Site [QUOTE]), khi bạn chia sẻ thông tin về bản thân bạn trên trang của chúng tôi cũng như khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào. Chính sách Bảo mật này được kết hợp và tuân theo Điều khoản Sử dụng của EnglishCentral, có thể được tìm thấy tại http://vi.englishcentral.com/terms. Mỗi lần bạn sử dụng trang web và các dịch vụ có sẵn trên Trang web (QUOTE] Dịch vụ [QUOTE]), bạn xác nhận rằng bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, bạn phải ngừng sử dụng trang web và chấm dứt đăng ký của bạn với chúng tôi. Trang web thuộc sở hữu của EnglishCentral, Inc. EnglishCentral không bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba bất kỳ thông tin nhận dạng khách hàng nào của bất kỳ sinh viên, giáo viên hoặc khách hàng khác.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông tin Người dùng Cung Cấp EnglishCentral thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký cho trang web, cập nhật thông tin cá nhân, hay tương tác với các người dùng khác, sử dung các chức năng khác nhau của trang web. Để đăng ký với EnglishCentral, bạn phải cung cấp một tên truy cập, mật khẩu, ngôn ngữ mẹ đẻ và điện chỉ email. Khi bạn đăng ký bạn có thể cung cấp đất nước, giới tính, trình độ tiếng Anh và các thông tin khác. Khi bạn là một thành viên đăng ký với EnglishCentral bạn sẽ được lựa chọn thêm các thông tin cá nhân khác vào tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về tương tác của bạn với người dùng khác và các sử dụng trên web của bạn, bao gồm nội dung bạn xem, điểm bạn ghi được trên trang web, điều mà cũng sẽ được hiện trên trang web. Đôi khi, chúng tôi nhờ bạn điền vào các bản điều tra hoặc xin các thông tin khác và thu thập những gì bạn cung cấp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ bạn khi bạn tham gia bốc thăm và khuyến mại trên website. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để liên tục cải thiện EnglishCentral và đưa đến dịch vụ tốt nhất cho người dùng.

Công nghệ Định vịcho phép EnglishCentral ghi lại IP address(con số ca biệt được đăt cho từng máy tính trên Internet) để tăng độ bảo mật, phân tích xu hướng và quản lý trang web. Chúng tôi ghi lại sự di chuyển của bạn trên trang web, trang web thứ 3 mà bạn được dẫn tới, sừ dụng các công cụ truyền thông của bạn, thời gian truy cập và loại công cụ trình duyệt. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cải thiện sự hiệu quả của trang Web, ghi lại thông tin cho mục đích thống kê và để cải thiện sản phẩm cũng như dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi lưu trữ các thông tin mà chúng tôi thu thập qua cookíe, file log và các công nghệ theo dõi khác như là clear gif. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web. Một cookie là một fiel văn bản nhỏ chứa thông tin của người dùng máy tính cho mục đích lưu trữ. Chúng tôi sử dụng cookie session ID và cookie persiênnt. Cookie session giúp bạn sử dụng trang web dễ dàng hơn. Một session cookie sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Một cookie persistent sẽ lưu lại trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian. Bạn có thể gỡ bỏ persistent cookie khi làm theo các chỉ dẫn trong trình duyệt internet bạn sử dụng “help”. Cookie persistent dùng để phân biệt người truy cập trang web khỏi người dùng đã đăng ký để chúng tôi theo dõi và đáp ứng sở thích của người dùng, để nâng cao chất lượng trải nghiệm trang web.Nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể sử dụng trang web bình thường, nhưng khả năng sử dụng một số phần của trang web bị hạn chế và bạn có thể không sử dụng được một số chức năng của trang web.

Thông tin Bổ sung. Chúng tôi bổ sung thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách thu thập các thông tin nhân khẩu học và marketing từ bên ba để cập nhật thông tin và tạo hồ sơ về sở thích của bạn. Chúng tôi có thể gắn thông tin nhận dạng của bạn với thông tin trong hồ sơ, để nhằm cải thiện nội dung trang web cho bạn và thông báo cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi nghĩ bạn có thể hứng thú tới.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi bạn Đăng ký.Khi bạn đăng ký với EnglishCentral, bạn sẽ tạo trang cho mình. Nếu trang cá nhân của bạn để hiện, thông tin trên trang ca nhân, cung như tên và ảnh sẽ được hiện cho các thành viên đã đăng ký khác cũng như người truy cập vào trang web.

Sử dụng của Chúng tôi. Chúng tôi nhận và lưu thông tin cá nhân bạn nhập vào trang web hoặc cho chúng tôi tự nguyện bằng bất cứ cách nào. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể liên hệ với bạn băng email,.điện thoại cố định hay di động( bao gồm hệ thống điện thoại tự động), nhắn tin (SMS) và các phương tiện khác.mà các thiết bị liên lạc của bạn có thể nhận được (e.g.video.etc.). Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin hoặc khuyến mại hoặc các cuộc thi, chúng tôi sẽ thông báo danh sách người thắng online, và cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan nhà nước nếu yêu cầu bởi luật pháp.

Nhà cung cấp. Chúng tôi sử dụng các công ty và cá nhân để thực hiện công tác này cho chúng tôi. Ví dụ như bao gồm gửi email, gỡ thông tin lặp lại từ danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu , cung cấp trợ giúp về marketing, cung cấp kết quả tìm kiếm cũng như đường dẫn và hỗ trợ khách hàng. Họ có tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn cần thiết để làm công việc của họ, nhưng sẽ không sử dụng để cho bất cứ mục đích gì khác.

Mời bạn tham gia cùng. Nếu bạn trở thành người dùng đăng ký của chúng tôi, bạn có thể chia sẻ đường dẫn về video và website với các người dùng khác bằng cách cung cấp cho chúng tôi điện chỉ email của họ. Sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về người dùng tiềm năng, chúng tôi sẽ gửi email cho họ bao gồm đường dẫn đến website, và chúng tôi sẽ thêm một lời mời tham gia EnglishCentral. Cách duy nhất để các cá nhân này trở thành người dùng đăng ký là họ cần đến trang web của chúng tôi và tự đăng ký. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì khác.

Các mục đích sử dụng khácChúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dich vụ của EnglishCentral, hoặc cho các mục đích khác mà bạn đã thể hiện sự quan tâm, như nếu bạn liên hệ với trợ giúp khách hàng hoặc đưa ra thắc mắc.

Các thông báo Liên quan. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông báo liên quan đến tài khoản của bạn trong trường hợp cần thiết. Ví dụ, nếu dịch vụ của chúng tôi tạm ngưng cung cấp hoặc việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bị châm so với dự kiến, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email, và các tin nhắn khác hoặc trong trường hợp đơn đặt hàng của bạn có trục trặc. Nói chung, bạn có thể từ chối hình thức liên lạc này, mà thực ra không mang tính quáng bá. Bạn có thể ngưng nhận thông tin nếu bạn hủy đăng ký với trang web của chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi tại customerservice@EnglishCentral.com.

Các Trường Hợp Ngoại Lệ Nếu công ty EnglishCentral và bất cứ các chi nhánh và công ty con nào bị bán hoặc ngưng hoạt động, dù do sát nhập, bán tài sản hoặc các thứ khác, các dữ liệu của EnglishCentral có thể được bán, một phần hoặc tất cả, như là một phần của giao dich đó. Do đó, thông tin về người dùng đã đăng ký và khách đến trang web, bao gồm thông tin ghi âm và thông tin cá nhân, có thể được tiết lộ như là một phần của sát nhập, thành lập doanh nghiệp, bán hoặc cho tài sản công ty, cũng như trong trường hợp phá sản hoặc quản chế tài sản, các thông tin cá nhân có thể được chuyển nhượng như một phần tài sản công ty. Thông tin người dùng của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân và ghi âm giọng người đọc, có thể cần thiết được tiết lộ như là một phần của giao dịch thương mại mà EnglishCentral tham gia để xin tài trợ, đầu tư hạy giúp đỡ. Chúng tôi cũng có thể cần tiết lộ thông tin danh tính cá nhân khi nó bắt buộc để tuân theo quy định luật pháp của nước sở tại để bảo vệ EnglishCentral và người dùng.

CÁC THÔNG BÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG

Một chú ý cho Người dùng quốc tế. Trang web EnglishCentral được đặt tại Mỹ và một số nước khác. Nếu bạn đang sử dụng trang web từ ngoài lãnh thổ Mỹ, bạn nên chú ý rằng thông tin thu thập từ trang web này có thể được lưu và xử lý tại Mỹ và một số nước khác mà EnglishCentral và các chi nhánh,đại lý, bên liên quan có trụ sở bao gồm dịch vụ hosting và máy chủ, và băng việc cung cấp thông tin của bạn cho trang web này, bạn đã đồng ý để thông tin của bạn được cung cấp ra ngoài đất nước của bạn tuân theo các quy định về bảo mật và điều khoản sử dụng. Ban cũng đồng ý rằng luật pháp Mỹ sẽ được áp dụng trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến trang web.

Bảo mật thông tin cá nhân cho trẻ em.EnglishCentral không chấp nhận sự tham gia cũng như viếng thăm web của trẻ em. Trẻ em dưới 14 tuổi bị cấm đăng ký cho trang web. EnglishCentral không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 14 tuổi.

LỰA CHỌN VÀ TỪ CHỐI

Bạn có từ chối để thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như trên bằng cách email chúng tôi tại customerservice@EnglishCentral.com hoặc bằng cách điểu chỉnh tùy chọn online của bạn cho việc nhận được quảng cáo, quảng bá của EnglishCentral. Ví dụ như, nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng email và các thông tin liên lạc khác của bạn để thông báo cho bạn về các chương trình quảng cáo khuyến mại, bạn có thể từ chối nhận chúng bằng cách từ chối trên “trang Cá nhân“của bạn., bằng cách làm theo chỉ dẫn có trong các thư điện tử hoặc email chúng tôi tại customerservice@EnglishCentral.com.

TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cập nhật thông tin cá nhân của bạn . Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện việc này, chỉ cần nhấn vào & ldquo; Tài khoản của tôi & rdquo; liên kết dưới tên người dùng của bạn ở phía trên bên phải của Trang web, rồi nhấn vào & ldquo; Thông tin cá nhân & rdquo; để chỉnh sửa hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể chọn & ldquo; hủy đăng ký & rdquo; trên & ldquo; Thông tin cá nhân & rdquo; trang để xóa địa chỉ email của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi. Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn lo ngại rằng thông tin cá nhân EnglishCentral có trong hồ sơ không chính xác hoặc bạn muốn xóa địa chỉ email khỏi danh sách gửi thư hoặc thông tin đăng ký / liên hệ của chúng tôi thay đổi hoặc cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại fanservice@EnglishCentral.com . Chúng tôi sẽ sẵn lòng xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin khi thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể giữ lại thông tin của bạn trong các tệp của chúng tôi để giải quyết tranh chấp, thực thi Điều khoản sử dụng hoặc do các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý và các ràng buộc liên quan đến bảo mật, tính toàn vẹn và hoạt động của Trang web.

ENGLISHCENTRAL BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi có các quy định an ninh cho việc lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để ngăn việc tiếp cận không hợp lệ vào thông tin đó. Xin hãy lưu ý rằng, không có phương pháp chuyền tải hoặc lưu trữ thông tin nào trên Internet là 100%% đảm bảo an toàn. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin với mức chi phí hợp lý, chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng hoàn toàn bảo mật. Điều quan trọng nữa là bạn cần bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách bảo mật mật khẩu và máy tính của bạn. Trang web của chúng tôi có thể có cả đường dẫn đến các trang web khác. Do đó xin lưu ý rằng EnglishCentral không thể tác động cũng như chịu trách nhiệm về các thao tác bảo mật an toàn trên và nội dung trên các trang web khác.

CÁC TRANH CHẤP

Nếu bạn chọn đến thăm trang web, truy cập của bạn và bất cứ tranh chấp về Bảo mật cá nhân sẽ tuân theo Quy định Bảo mật và Điều khoản sử dụng bao gồm các quy đinh của luật pháp Mỹ và luật bang Ma-sa-chu-set.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THẾ NÀO

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về quy định bảo mật xin hãy liên hệ với chúng tôi tại customerservice@EnglishCentral.com với mô tả chi tiết về những thắc mắc và câu hỏi của bạn.

SỬA ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Ngày có hiệu lực của Quy định Bảo mật này được quy định dưới đây. Xin hãy chú ý đến Ngày hiệu lực của Quy định Bảo mật. Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật Quy định Bảo mật nếu các hoạt động của chúng tôi thay đổi, công nghệ thay đổi hoặc chúng tôi thêm các dịch vụ mới và thay đổi dịch vụ hiện tại. Nếu chúng tôi có những thay đổi lớn trong Quy định Bảo mật hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc cách chúng tôi dữ cho việc đặt hàng của bản bí mật. bạn sẽ biết vì ngày hiệu lực của Quy định Bảo mật sẽ thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web là thể hiện sự chấp thuận của bạn với các thay đổi về Quy đinh Bảo mật và điều lện sử dụng của chúng tôi.

Ngày hiệu lực: 31 tháng 12 năm 2016