Alan Schwartz

Người sáng lập

Hirofumi Matsumura

General Manager, Japan, started his career at Meitec, Japan's largest engineering services company. He then worked for Microsoft Japan as the Program Manager responsible for consumer game products. He joined Nuance and led the company's professional organization servicing automotive and mobile customers. He has B.S. in Information Systems from Oxford Brookes University.

Kagan Cihangiroğlu

General Manager, Middle East & Turkey, started his career working as a marketing analyst in Turkey and Middle East before joining EnglishCentral as its first employee in Turkey in 2011. He has a B.S in Engineering, MA in Information Technology Law from Hacettepe University in Turkey.

Mauricio Loth

General Manager, Brazil, has been working in English education for more than 20 years. He started as an English teacher at CCAA National Group, soon becoming their marketing manager for their publishing products division. In 2003, he founded the first Brazilian online English company, EnglishVox.com, which was acquired by Portal Educação, a UOL company, in 2010. After selling his company, he led the southern region of Brazil as a regional manager for Oxford University Press for 8 years. He has a degree in business administration from "Universidade Luterana Brasil".

Masayasu Morita

Thuộc Ban Giám đốc của EnglishCentral, Masayasu là một nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục vào thời kỳ chuyển giao văn hóa ở Nhật Bản. Ông là người sáng lập và là Giám đốc Điều hành của Hitomedia, một công try truyền thông đa phương tiện trực tuyến chú trọng vào giáo dục tại Nhật Bản; và ông đồng thời là cựu quyền Giám đốc của ALC Press, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực nội dung giảng dạy tiếng Anh tại Nhật Bản. Masayasu nhận bằng Thạc sĩ về Giáo dục từ Đại học Harvard, và bằng Tiến sĩ về Triết học từ Đại học Cambridge.

Tiến sĩ Brian Eberman

Cố vấn Chiến lược EnglishCentral, chuyên về tiếp thị giáo dục. Trước khi tham gia EnglishCentral, Brian là Giám đốc điều hành của Avenue100 Media Solutions, một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục, được mua lại bởi Công ty Bưu chính Washington trong năm 2007. Trước Avenue100, Brian đã lãnh đạo Quản lý Sản phẩm cho Hoạt động Phát triển Ngôn ngữ tại Nuance Communications, Inc. Brian giữ mười ba Bằng sáng chế về Công nghệ Chữ, Tìm kiếm trên Internet, và Robotics cùng với bằng Tiến sỹ, MS và bằng cử nhân từ MIT.