Alan Schwartz

Người sáng lập

Hirofumi Matsumura

Tổng giám đốc, Nhật Bản, bắt đầu sự nghiệp tại Meitec, công ty dịch vụ kỹ thuật lớn nhất của Nhật Bản. Sau đó, ông làm việc cho Microsoft Nhật Bản với tư cách là Giám đốc chương trình chịu trách nhiệm về các sản phẩm trò chơi tiêu dùng. Ông gia nhập Nuance và lãnh đạo tổ chức chuyên nghiệp của công ty phục vụ khách hàng ô tô và di động. Ông có bằng cử nhân trong lĩnh vực Hệ thống thông tin từ Đại học Oxford Brookes.

Kagan Cihangiroğlu

Tổng giám đốc, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhà phân tích tiếp thị ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông trước khi gia nhập EnglishCentral với tư cách là nhân viên đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011. Ông có bằng Cử nhân Kỹ thuật, Thạc sĩ Luật Công nghệ Thông tin tại Đại học Hacettepe ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mauricio Loth

Tổng giám đốc, Brazil, đã làm việc trong giáo dục tiếng Anh trong hơn 20 năm. Ông bắt đầu làm giáo viên tiếng Anh tại CCAA National Group, sớm trở thành giám đốc tiếp thị cho bộ phận sản phẩm xuất bản của họ. Năm 2003, ông thành lập công ty tiếng Anh trực tuyến đầu tiên của Brazil, EnglishVox.com, được mua lại bởi Portal Professionação, một công ty UOL, vào năm 2010. Sau khi bán công ty của mình, ông đã lãnh đạo khu vực phía nam Brazil với tư cách là người quản lý khu vực cho Nhà xuất bản Đại học Oxford trong 8 năm. Ông có bằng quản trị kinh doanh tại "Đại học Luterana Brasil"

Masayasu Morita

Thuộc Ban Giám đốc của EnglishCentral, Masayasu là một nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục vào thời kỳ chuyển giao văn hóa ở Nhật Bản. Ông là người sáng lập và là Giám đốc Điều hành của Hitomedia, một công try truyền thông đa phương tiện trực tuyến chú trọng vào giáo dục tại Nhật Bản; và ông đồng thời là cựu quyền Giám đốc của ALC Press, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực nội dung giảng dạy tiếng Anh tại Nhật Bản. Masayasu nhận bằng Thạc sĩ về Giáo dục từ Đại học Harvard, và bằng Tiến sĩ về Triết học từ Đại học Cambridge.

Tiến sĩ Brian Eberman

Cố vấn Chiến lược EnglishCentral, chuyên về tiếp thị giáo dục. Trước khi tham gia EnglishCentral, Brian là Giám đốc điều hành của Avenue100 Media Solutions, một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục, được mua lại bởi Công ty Bưu chính Washington trong năm 2007. Trước Avenue100, Brian đã lãnh đạo Quản lý Sản phẩm cho Hoạt động Phát triển Ngôn ngữ tại Nuance Communications, Inc. Brian giữ mười ba Bằng sáng chế về Công nghệ Chữ, Tìm kiếm trên Internet, và Robotics cùng với bằng Tiến sỹ, MS và bằng cử nhân từ MIT.