[Thế mạnh]EnglishCentral là nhà cung cấp các giải pháp giao tiếp tiếng Anh trực tuyến hàng đầu
Nền tảng của EnglishCentral được xây dựng từ việc kết hợp những video tiếng Anh tốt nhất trên web, công nghệ đánh giá IntelliSpeech ℠, một hệ thống học từ vựng thích ứng và những người dạy kèm trực tiếp, được cung cấp liên tục trên web và di động.