Sử dụng Zoom với EnglishCentral thế nào?

 

  • Dễ sử dụng:  Zoom dễ dàng thiết lập. Không cần tạo tài khoản. Chỉ cần nhấp vào “Bắt đầu buổi học” từ trang buổi học Golive của bạn.  Chúng tôi khuyến nghị bạn tải App Zoom để có trải nghiệm tốt nhất.
  • Linh hoạt:  Zoom hoạt động trơn tru trên tất cả các thiết bị và hệ điều hành.
  • Ghi âm: Buổi học của bạn có thể được ghi âm với cả hình và tiếng.
  • Chia sẻ màn hình:  Tính năng bảng trắng điện tử cho phép giáo viên dễ dàng chia sẻ màn hình của họ và chú thích về kế hoạch buổi học.