Hủy bỏ và hoàn tiền

Bạn có thể hủy bỏ tư cách thành viên Cao cấp hoặc Bạch kim bất cứ khi nào. Bạn sẽ không bị thu tiền cho các kì học sau đấy (vd: tháng, kỳ hoặc năm). Tài khoản của bạn sẽ vẫn được kích hoạt cho đến ngày cuối cùng của kỳ học mà bạn đã thanh toán trước đó.