Báo cáo Kiểm tra nâng trình độ.

Kiểm tra nâng trình độ là cách mà bạn (và chúng tôi) bảo đảm rằng tiếng Anh của bạn đang được cải thiện với việc học trên EnglishCentral.

Bất kì người dùng Premium (Cao Cấp) hoặc Platinum (Bạch Kim) nào, ở những nước đã có hỗ trợ, đạt đủ 24,000 điểm XP đều đủ điều kiện để Kiểm tra nâng trình độ. Nếu bạn đang theo đuổi chương trình khuyến nghị của chúng tôi với 20 video mỗi tuần (hoặc 2000 XP 1 tuần), bạn sẽ có thể Kiểm tra nâng trình độ mỗi 3 tháng.

Một khi bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được tin nhắn từ chúng tôi mời bạn tham gia Kiểm tra nâng trình độ.

Kiểm tra nâng trình độ có cấu trúc giống như Kiểm tra Trình độ (Xem Hướng dẫn Kiểm tra trình độ để biết thêm chi tiết). Kết quả kiểm tra nâng trình độ của bạn sẽ chỉ ra sự tiến bộ của bạn mỗi 3 tháng và đó là cách chúng tôi cam kết với bạn về sự tiến bộ nếu bạn sử dụng EnglishCentral như chúng tôi khuyến nghị. Nhấp chuột ở đây để xem mẫu báo cáo kiểm tra nâng trình độ.