Hướng dẫn làm Kiểm tra Trình độ.

Kiểm tra Trình độ gồm có 1 cuộc hội thoại trực tiếp dài 20 phút với giáo viên hướng dẫn người mà có thể nói chuyện với học viên tại tất cả các mức độ khó – dễ. Bài hội thoại được chia làm 6 bước:

[1] Bắt đầu và giới thiệu: Giáo viên của bạn sẽ gọi cho bạn vào ngày và giờ đã được sắp xếp. Bạn sẽ trao đổi về tên và lời chào. Hãy chuẩn bị trước để giới thiệu về chính bản thân bạn.

[2] Chủ đề bài đọc hiểu: Dựa vào khả năng của bạn, giáo viên sẽ hỏi những câu hỏi về sở thích, gia đình bạn, chuyên môn của bạn và ….

[3] Những mục tiêu học Tiếng Anh của bạn: Tiếp theo, giáo viên sẽ hỏi bạn về mục tiêu học Tiếng Anh của bạn ví dụ như: để làm việc, để đi du học, hòa nhập với xã hội hay là chuẩn bị cho bài thi,… Dựa trên câu trả lời của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu tiến trình và những đoạn video để bạn có thể đạt được mục tiêu và mức điểm mong muốn.

[4] Nhắc lại Từ và câu: Lắng nghe giáo viên đọc những từ hoặc câu và nhắc lại để hoàn thiện hơn kỹ năng nghe và phát âm của bạn.

[5] Đặt câu: Giáo viên sẽ yêu cầu bạn tự đặt câu dựa trên câu mẫu mà giáo viên đã cung cấp. Đừng lo lắng nếu bạn bị mắc lỗi trong câu. Giáo viên sẽ hướng dẫn và chỉnh sửa những chỗ bạn cần.

[6] Hoàn thành: Giáo viên sẽ cung cấp những phản hồi về ngữ pháp, cách phát âm của bạn. Kết quả cuối cùng và những phản hồi sẽ được đăng trên bản báo cáo Kiểm tra Trình độ trên trang MyEnglish của bạn. Ngoài ra còn có kế hoạch học Tiếng Anh được giới thiệu phù hợp với bạn.