Kiểm tra Trình độ là gì?

 

Chúng tôi xin giới thiệu tất cả học viên của EnglishCentral sẽ bắt đầu với bài kiểm tra trình độ của chúng tôi. Bạn sẽ được kiểm tra trình độ miễn phí bằng một cuộc hội thoại trực tiếp với giáo viên thông qua điện thoại để đánh giá trình độ Tiếng Anh hiện tại của bạn và lên kế hoạch học tập cho riêng bạn tại EnglishCentral. Bạn có thể đăng ký bài Kiểm tra Trình độ miễn phí tại đây.

 

Sau khi làm bài Kiểm tra Trình độ, bạn sẽ nhận được những phản hồi chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của mình (xem Báo cáo Kiểm tra Trình độ). Bản báo cáo cũng bao gồm những giới thiệu về kế hoạch học tập dựa trên kết quả của bài Kiểm tra và những điểm nhấn và mục tiêu học Tiếng Anh của bạn. Sau khi hoàn thành bài Kiểm tra Trình độ, bạn cũng sẽ nhận được những lời khuyên về cách học Tiếng Anh để đánh giá lại trình độ và lên kế hoạch học tập cho riêng bạn.