Báo cáo về Kiểm tra Trình độ

Bài kiểm tra Kiểm tra Trình độ sẽ đanh giá bạn trên 5 khả năng:

·         Nghe hiểu

·         Ngữ pháp và từ vựng

·         Khả năng giao tiếp

·         Cách phát âm

·         Sự thành thạo, trôi chảy.

“Điểm toàn diện” thể hiện điểm trung bình của bạn trong cả 5 khả năng nói trên. Một tư vấn viên nói tiếng Hàn Quốc sẽ nói với bạn về kết quả bài Kiểm tra Trình độ của bạn để cùng xem lại kế hoạch họp tập được khuyến nghị một lần nữa.

Điểm cho mỗi khả năng là từ 1 tới 100 và tương ứng với 7 mức đánh giá của EnglishCentral: Mới bắt đầu, Sơ cấp thấp, Sơ cấp cao, Trung cấp thấp, Trung cấp cao, Cao cấp thấp và Cao cấp cao.

Những mức đánh giá này có thể được so sánh, quy đổi tương đương với các mức đánh giá trong các kì thi về khả năng sử dụng tiếng Anh quốc tế như TOEIC, TOEFL, OPIC và IELTS. Bạn có thể thử công cụ quy đổi của chúng tôi để xem những mức đánh giá trên EnglishCentral so với các kì thi khác.

 

Nhấp vào đây để xem mẫu báo cáo Kiểm tra Trình độ