Xếp lại lịch học với GoLive!

Bạn có thể xếp lại lịch học GoLive! 1 tiếng trước khi cuộc hội thoại qua điện thoại bắt đầu. Để xếp lại lịch GoLive! hãy vào trang MyEnglish của bạn và nhấn vào biểu tượng Reschedule.

Hãy chú ý rằng nếu bạn không xếp lại lịch của GoLive, tài khoản của bạn có thể sẽ trở thành GoLive! Blocked.