Lên kế hoạch cho những bài học trực tiếp GoLive!

Cung cấp cho bạn khả năng tham gia vào GoLive cho những bài học video, bạn có thể lên thời gian biểu cho bài học của bạn từ trang video chi tiết về đoạn video đó. Để có thể tham gia vào GoLive ở đoạn video đó, bạn cần phải hoàn thành 3 công việc: xem, học và nói. Một lần hoàn thành các hoạt động đó, nút GoLive! sẽ hiện lên và bạn có thể sắp xếp thời gian biểu cho mình.

Bạn có thể chọn một buổi 20 phút GoLive! vào bất kì thời gian nào trong 2 ngày làm việc.

Bạn chỉ có thể lên kế hoạch cho một buổi học trực tiếp GoLive vào một lúc bất kỳ nhưng bạn có thể xếp kế hoạch nhiều lần để kiếm đủ số XP.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ rắc rối nào với việc sắp xếp thời gian cho buổi học trực tiếp GoLive! .