Chọn kế hoạch A

Gia hạn Cao cấp

Nâng cấp lên Bạch Kim

Thành viên Cao cấp

Gia hạn Bạch Kim

Thành viên Đặc Biệt

Thành viên Cao cấp

Mã thưởng không đúng

Mã chiết khấu (chỉnh sửa)

(Hủy bỏ)

Tiết kiệm
{{config.payment.subscriptionList[productIDs['0']]['priceList'][selectedGateway].DiscountPercentage}}%
Tiết kiệm
{{config.payment.subscriptionList[productIDs['0']].Discount[selectedGateway].Discount}}%
{{config.payment.subscriptionList[config.payment.subscriptionList[productIDs['0']].ProductID].priceList[selectedGateway].DiscountPerMonth}} mỗi tháng
Chiết khấu hết hạn {{coupon.details.formattedEndDateShort}}
{{config.payment.subscriptionList[config.payment.subscriptionList[productIDs['0']].ProductID].priceList[selectedGateway].DiscountPerMonth}} mỗi tháng
 • {{config.payment.subscriptionList[productIDs['0']].priceList[selectedGateway].Actual}} hóa đơn mỗi {{config.payment.subscriptionList[productIDs['0']].priceList[selectedGateway].Months}} tháng
 •  
Tiết kiệm
{{config.payment.subscriptionList[productIDs['1']]['priceList'][selectedGateway].DiscountPercentage}}%
Tiết kiệm
{{config.payment.subscriptionList[productIDs['1']].Discount[selectedGateway].Discount}}%
{{config.payment.subscriptionList[config.payment.subscriptionList[productIDs['1']].ProductID].priceList[selectedGateway].DiscountPerMonth}} mỗi tháng
Chiết khấu hết hạn {{coupon.details.formattedEndDateShort}}
 • {{config.payment.subscriptionList[productIDs['1']].priceList[selectedGateway].Discount}} hóa đơn mỗi {{config.payment.subscriptionList[productIDs['1']].priceList[selectedGateway].Months}} tháng
 • {{config.payment.subscriptionList[productIDs['1']].priceList[selectedGateway].Original}} hóa đơn mỗi {{config.payment.subscriptionList[productIDs['1']].priceList[selectedGateway].Months}} tháng
Tiết kiệm
{{config.payment.subscriptionList[productIDs['2']]['priceList'][selectedGateway].DiscountPercentage}}%
Tiết kiệm
{{config.payment.subscriptionList[productIDs['2']].Discount[selectedGateway].Discount}}%
{{config.payment.subscriptionList[config.payment.subscriptionList[productIDs['2']].ProductID].priceList[selectedGateway].DiscountPerMonth}} mỗi tháng
Chiết khấu hết hạn {{coupon.details.formattedEndDateShort}}
 • {{config.payment.subscriptionList[productIDs['2']].priceList[selectedGateway].Discount}} hóa đơn mỗi năm
 • {{config.payment.subscriptionList[productIDs['2']].priceList[selectedGateway].Original}} hóa đơn mỗi năm

Theo sát kế hoạch của chúng tôi trong 3 tháng và Nâng trình độ - Guaranteed!

Tiếp theo

Chọn một lộ trình phù hợp với bạn

 • Học thêm về GoLive! - 1:1 gia sư trực tiếp
 • 3 tháng tiến bộ Cam kết
 • Hủy bỏ tư cách thành viên bất cứ lúc nào
 • Vẫn còn câu hỏi?
  Hãy liên hệ.

  Miễn phí Học thuật Học Phí Bạch kim

Xem hơn 10,000 video với phụ đề

KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIỚI HẠN

Học từ bằng cách nghe và gõ lại

chỉ 2 video KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIỚI HẠN

Nói nhận phản hồi phát âm thời gian thực

chỉ 2 video KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIỚI HẠN

GoLive! Học thêm
Gia sư trực tiếp 1:1
với một giáo viên trong bài học

Không có 1 bài học trực tiếp
sau mỗi
10 video
KHÔNG GIỚI HẠN

Bạn được chiết khấu đặc biệt
trong {{ plan.couponDaysLeft }} ngày

LỘ TRÌNH
HIỆN TẠI
CỦA BẠN

Chỉ với
/tháng

Xem thêm

Chỉ với
/tháng

Xem thêm

Cảm ơn!

Dưới đây là xác nhận đặt hàng của bạn. Một bản sao của xác nhận này sẽ được gửi vào hộp thư điện tử mà bạn đã đăng ký.

Chi tiết đặt hàng
[ đến ]
Bạn có quyền truy cập vô hạn tới:
 • Hơn 10,000 video
 • Hơn 100 khóa học
 • Hướng dẫn trực tiếp 1-1

 • Bạn tiết kiệm {{ getSavings() || paymentSummary.saveAmount }}!

 • Credit Card {{ paymentSummary.cardType }}
  kết thúc *{{ paymentSummary.ccLastFourDigit }}

  paypal

Các câu hỏi thường gặp


 • NÂNG CẤP

  Người dùng đã nâng cấp từ Sơ cấp lên Cao cấp, hoặc lên một khóa học dài kỳ hơn, sẽ nhận được một khoản tín dụng cho bất kỳ ngày còn lại nào trong dịch vụ hiện tại mà họ đã thanh toán

 • Hủy bỏ và Hoàn phí

  Thêm thông tin về chính sách hủy bỏ và hoàn tiền, tại đây

 • Chính sách Tự động Đăng ký

  Trừ khi bạn đã thanh toán bằng một Mã Truy cập hoặc Thẻ, việc trình tư cách thành viên Sơ cấp hoặc cao cấp (có thể theo tháng, quý hoặc năm) sẽ tự động được làm mới mà thực hiện thanh toán cho đến khi tài khoản của bạn giảm xuống mức Cơ bản hoặc không được kích hoạt.

 • Trợ giúp

  Có bất kỳ câu hỏi hay băn khoăn? Liên hệ và chúng tôi rất vui được trợ giúp!

 • Tôi có Thẻ Truy Cập,
  Tôi tìm thấy Mã Truy Cập ở đâu?

  Mã truy cập có thể tìm thấy ở sau Thẻ truy cập. Để biết thông tin chi tiết, nhấp chuột ở đây

 • Thẻ Truy Cập là gì?

  Để biết thông tin về Thẻ Truy cập, nhấp chuột vào đây .

 • Trợ giúp

  Bạn có quan tâm hay thắc mắc? Hãy Liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ rất hân hạnh được trợ giúp

Kích hoạt X được yêu cầu

Hãy sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome ở hệ điều hành Window để hoàn thành giao dịch này.