United Nations Day: Upholding Democracy and Peace

Xem video

Đánh từ còn thiếu

Nói Nhận Hồi Âm

Từ thi đố

Mua tiếp tục

Thực hiện lệnh

Không thực hiện lệnh

Cảm ơn

Kiểm tra kiến thức
Thi đố từ

FUNDAMENTAL
LITERACY
AFFIRM
DEMOCRACY
POVERTY

Bắt Đầu Bắt đầu lại Làm lại Thử Lại
Đang tải video... Video đang bắt đầu...
Đang tải video... Video đang bắt đầu...

Mẫu nghiệm
Theo dõi tiến bộ. Đăng ký miễn phí.

Giỏi lắm!

Giỏi lắm!

quizzed words

đúng

Giỏi lắm!

Đăng ký miễn phí để theo dõi tiến bộ

+100

Bạn đã dùng hết 2 video miễn phí/tháng

Nâng cấp để tiếp tục. Xem luôn luôn Miễn Phí
 • Vì sao nâng cấp Premium?

 • Truy cập không giới hạn Xem, Học và Nói thư viện video online

 • Truy cập không giới hạn nội dung Premium+ từ các NXBNâng cấp lên tài khoản Cao Cấp
Trung Cấp
282 lượt xem

Đăng ký. Miễn phí!

Đăng nhập dự Hội Nghị Mạng Giáo Viên

Vui lòng nhập ngôn ngữ tiếng bản địa
Facebook
- hoặc -
Địa chỉ Email
Tôi đồng ý với các Điều khoản Sử dụng Dịch vụChính sách Bảo mật . Bạn phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện để sử dụng site

Phản Hồi

Điểm số cao nhất

 • 30 ngày gần đây
 • Tất cả thời gian
 • 1 371 Koyoshi
 • 2 368 superfluity
 • 3 367 Kiyoshi Matsuzawa
 • 4 362 sxwx
 • 5 361 Umut Öztekeşin
 • 6 360 leerugby
 • 7 360 JackSpallow
 • 8 353 Cem Erdim
 • 9 353 Ayşenur Hacıoğlu
 • 10 352 손명일
Quy định bảo mật | Điểu khoản sử dụng | Bản quyền © 2015 Công ty cổ phần EnglishCentral.