Yêu cầu cài đặt Adobe Flash Player

Để xem nội dung này, cần kích hoạt phần mềm JavaScript và bạn cần phiên bản Adobe Flash Player mới nhất.

Tải Flash Player miễn phí ngay bây giờ!

Get Adobe Flash player

Xem video

Đánh từ còn thiếu

Nói Nhận Hồi Âm

Từ thi đố

Mua tiếp tục

Thực hiện lệnh

Không thực hiện lệnh

Cảm ơn

Kiểm tra kiến thức
Thi đố từ

FUNDAMENTAL
LITERACY
AFFIRM
DEMOCRACY
POVERTY

Bắt Đầu Bắt đầu lại Làm lại Thử Lại
Đang tải video... Video đang bắt đầu...
Đang tải video... Video đang bắt đầu...

Mẫu nghiệm

Giỏi lắm!

Giỏi lắm!

từ đã kiểm tra

đúng

Giỏi lắm!

Đăng ký miễn phí để theo dõi tiến bộ

+100

Tiến trình tốt !

Bạn đã hoàn chỉnh 2 video bài học MIỄN PHÍ

Nhần quyền truy cập vô hạn

tới hơn 10,000 video bài học, hướng dẫn trực tiếp...
Xem thêm

United Nations Day: Upholding Democracy and Peace

Trình độ 4
282 lượt xem

Phản Hồi

Điểm số cao nhất

 • 30 ngày gần đây
 • Tất cả thời gian
  • 1
  • Koyoshi
  • 371
  • 2
  • superfluity
  • 368
  • 3
  • Kiyoshi Matsuzawa
  • 367
  • 4
  • sxwx
  • 362
  • 5
  • Umut Öztekeşin
  • 361
  • 6
  • leerugby
  • 360
  • 7
  • JackSpallow
  • 360
  • 8
  • Cem Erdim
  • 353
  • 9
  • Ayşenur Hacıoğlu
  • 353
  • 10
  • 손명일
  • 352